ค้นหาข้อมูล

พิธีเปิดงานครบรอบ ๒ ปี เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขาน่าน

 

 

วันพุธที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดงานครบรอบ ๒ ปี เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขาน่าน ณ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาน่าน จังหวัดน่าน