ค้นหาข้อมูล

โครงการวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2560

 

 

วันนี้ (22 มิ.ย. 60) เวลา 09.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ร่วมกับสาขาบริการโลหิตแห่งชาติ โรงพยาบาลน่าน หอการค้าจังหวัดน่าน จัดโครงการวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2560 โดยมีนายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนางโศภาพรรณ วิมลรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน , สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน , หัวหน้าส่วนราชการ , ประชาชน และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงานจำนวนมาก โดยในงานมีการให้ความรู้เรื่องการให้บริการโลหิตอย่างปลอดภัย (Blood Safety) , แนวทางการจัดการโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน และกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ณ ห้องประชุมพุทธมนต์โชติคุณ ชั้น 5 อาคารสิริเวชรักษ์ โรงพยาบาลน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน