ค้นหาข้อมูล

การประชุมสัมมนาสันนิบาตเทศบาลจังหวัดน่าน

 

 

วันนี้ (23 มิ.ย. 60) เวลา 09.00 น. นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาสันนิบาตเทศบาลจังหวัดน่าน ประจำปี 2560 และได้บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ซึ่งประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาลจังหวัดน่าน ประมาณ 300 คน ณ โรงแรมน่านตรึงใจ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน