ค้นหาข้อมูล

โครงการ "ทีวี 360° รักษ์ป่า สร้างชีวิต กับปลากระป๋องตราแม่ครัว ปี 2"

 

วันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวเปิดงาน โครงการ "ทีวี 360° รักษ์ป่า สร้างชีวิต กับปลากระป๋องตราแม่ครัว ปี 2" ณ ฐานปฏิบัติการฟื้นฟูป่าต้นน้ำน่าน ฐานที่ ๑ ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน