ค้นหาข้อมูล

พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมสมองเพื่อสร้างแบรนด์ท่องเที่ยว

 

 

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมสมองเพื่อสร้างแบรนด์ท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (ครั้งที่ ๒) ณ โรงแรมน่านตรึงใจ บูทีค โฮเทล อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน