ค้นหาข้อมูล

การประชุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดน่าน

 

 

วันนี้ (26 มิ.ย. 60) เวลา 13.30 น. นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดน่าน เพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบายของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ และสรุปผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา รวมทั้งปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานรอบ 3 เดือน (เมษายน-มิถุนายน 2560) ณ สโมสรนายทหารค่ายสุริยพงษ์ มณฑลทหารบกที่ 38 ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน