ค้นหาข้อมูล

กิจกรรมโครงการ "แพทยสภาพบประชาชน"

 

วันอังคารที่ ๒๗ เดือนมิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวรกิตติ   ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  กล่าวต้อนรับคณะกรรมการแพทยสภาและร่วมกิจกรรมโครงการ "แพทยสภาพบประชาชน" ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน