ค้นหาข้อมูล

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

 

 

วันนี้ (27 มิ.ย. 60) เวลา 15.00 น. จังหวัดน่าน ได้จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การส่งเสริม สนับสนุน เกษตรกรในการผลิตและจัดหาผักผลไม้ปลอดภัยเพื่อจำหน่ายเข้าสู่โรงพยาบาล สถานประกอบการโรงแรม และสถานประกอบการร้านอาหาร ในพื้นที่จังหวัดน่าน" โดย นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน , หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือฯ ดังกล่าว และเยี่ยมชมนิทรรศการ , สินค้าเกษตรปลอดภัยจากกลุ่มเกษตรกร ณ บริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ลุ่มน้ำน่าน (หน้า มทร.ล้านนา น่าน) อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน