ค้นหาข้อมูล

การประชุมหารือแนวทางการดำเนินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานของจังหวัดน่าน

 

 

วันนี้ (30 มิ.ย. 60) เวลา 09.30 น. จังหวัดน่าน ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (Gistda) ได้จัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานของจังหวัดน่าน โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน