ค้นหาข้อมูล

งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นนานาชาติ

 

 

วันนี้ (1 กรกฎาคม 2560) เวลา 18.00 น. องค์การบริหารพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน ได้จัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นนานาชาติ International Folk Culture Festival, Nan Thailand 2017 โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยนางโศภาพรรณ วิมลรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน , รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน , หัวหน้าส่วนราชการ , ผู้แทนองค์กรด้านวัฒนธรรมจากกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง ได้แก่ ไทย จีน เวียดนาม เมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา ตลอดจนประชาชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก ณ ลานข่วงเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน