ค้นหาข้อมูล

พิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติ

 

 

วันนี้ (4 ก.ค. 60) เวลา 09.00 น. จังหวัดน่าน ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2560 โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยทหาร อัยการ ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมพิธี ณ อุโบสถวัดมิ่งเมือง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน