ค้นหาข้อมูล

พิธีมอบอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 ประจำปีการศึกษา 2560

 

 

วันนี้ (4 ก.ค. 60) เวลา 14.30 น. นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ในนามประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 778 คน โดยมีทหาร อัยการ ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนดังกล่าว ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน