ค้นหาข้อมูล

การประชุมการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ

 

 

วันนี้ (5 ก.ค. 60) เวลา 09.30 น. จังหวัดน่าน ได้จัดประชุมการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดน่าน