ค้นหาข้อมูล

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เจ้าพนักงาน ปปส. และพิธีมอบบัตรประจำตัวเจ้าพนักงาน ปปส."

 

วันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต และนายวรกิตติ ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เจ้าพนักงาน ปปส. และพิธีมอบบัตรประจำตัวเจ้าพนักงาน ปปส." โดยมีผู้เข้าร่วมหลักสูตรจำนวน ๒๕๑ นาย ประกอบด้วยฝ่ายปกครอง,ทหาร,ตำรวจ และปปส. ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่