ค้นหาข้อมูล

พิธีเปิดงาน "วันประกันชีวิตแห่งชาติ"

 

วันอังคารที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "วันประกันชีวิตแห่งชาติ" จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) , สมาคมตัวแทนประกันชีวิต และที่ปรึกษาการเงินจังหวัดน่าน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเทวราช อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน