ค้นหาข้อมูล

การจัดอบรม "กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักท่องเที่ยว"

 

 

วันนี้ (12 ก.ค. 60) เวลา 09.00 น. จังหวัดน่าน ได้จัดอบรม "กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักท่องเที่ยว" ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปี 2560 โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เรื่อง "ศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและที่พักท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน"  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและที่พักท่องเที่ยวในจังหวัดน่านและจังหวัดแพร่ จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมเทวราช อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน