ค้นหาข้อมูล

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกร้านอาหารหนูณิชย์ "ติดดาว"

 

 

วันพุธที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกร้านอาหารหนูณิชย์ "ติดดาว" ระดับจังหวัด จังหวัดน่าน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดน่าน