ค้นหาข้อมูล

การประชุมหารือลู่ทางการค้าการลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 

 

วันนี้ (13 ก.ค. 60) เวลา 09.30 น. จังหวัดน่าน ได้จัดประชุมหารือลู่ทางการค้าการลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดน่าน