ค้นหาข้อมูล

โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน "กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ"

 

 

วันนี้ (14 ก.ค. 60) เวลา 09.00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน ได้จัดสัมมนาโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน "กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ" จังหวัดน่านโดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด โดยกลุ่มผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วยอาจารย์ด้านแนะแนวในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสในพื้นที่จังหวัดน่าน ณ ห้องจัสมิน โรงแรมดิ อิมเพรสน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน