ค้นหาข้อมูล

งานรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ "โครงการแปดล้านกล้าหญ้าแฝก น้อมเกล้าถวายพ่อแห่งแผ่นดิน"

 

วันนี้ (14 ก.ค. 60) เวลา 10.00 น. จังหวัดน่าน ได้จัดงานรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ "โครงการแปดล้านกล้าหญ้าแฝก น้อมเกล้าถวายพ่อแห่งแผ่นดิน" โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนจำนวนมาก เข้าร่วมกิจกรรม ณ สระเก็บน้ำห้วยเต๋ย บ้านน้ำเกี๋ยนใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน