ค้นหาข้อมูล

งานสภากาแฟ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

 

 

วันนี้ (19 ก.ค. 60) เวลา 07.00 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน ได้จัดงานสภากาแฟ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานฯ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ทหาร อัยการ ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมงาน เพื่อพบปะ หารือข้อราชการ ตลอดจนประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน