ค้นหาข้อมูล

พิธีเปิดโครงการ "คบจ.สัญจร พบผู้ประกอบการสานใจประชารัฐน่าน"

 

วันพุธที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ "คบจ.สัญจร พบผู้ประกอบการสานใจประชารัฐน่าน" ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเทวราช อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน