ค้นหาข้อมูล

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ออกร้านพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่นักเรียน ครู และผู้ปกครอง

 

 

วันนี้ (19 ก.ค. 60) เวลา 11.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ออกร้านพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่นักเรียน ครู และผู้ปกครอง ให้กับโรงเรียนที่ได้ดำเนินการมอบเครื่องเขียนพระราชทาน จำนวน 7 โรงเรียน พร้อมด้วยทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีงานพระราชทานเลี้ยงอาหารฯ ณ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์  และสถานที่จัดเลี้ยง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน