ค้นหาข้อมูล

พิธีมอบไตรพระราชทานตามโครงการบรรพชาสามเณรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

 

วันนี้ (20 ก.ค. 60) เวลา 09.00 น. นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ พล.ต.กัลย์สรรค์ จันทรเสน ผู้เชิญไตรพระราชทาน มาทำพิธีมอบไตรพระราชทานตามโครงการบรรพชาสามเณรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช รัชกาลที่ 9 ณ สนามบินน่านนคร และ ณ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน