ค้นหาข้อมูล

พิธีเปิดโครงการยกระดับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล

 

 

วันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการยกระดับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล ภายใต้โครงการพัฒนามาตรฐานของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว "หลักสูตรพนักงานฝ่ายแม่บ้านและเครื่องดื่ม" ณ โรงแรมน่านตรึงใจ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน