ค้นหาข้อมูล

พิธีเชิญถุงยังชีพพระราชทานฯ

วันนี้ (21 กรกฎาคม 2560) เวลา 10.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณาโปรดให้ ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ รองประธานมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นผู้เชิญถุงยังชีพพระราชทาน และเยี่ยมเยียนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนางโศภาพรรณ วิมลรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ  ให้การต้อนรับ  โดยได้ประกอบพิธีเชิญถุงยังชีพพระราชทานฯ ณ โรงเรียนสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน และได้ออกเยี่ยมราษฎรและมอบถุงยังชีพพระราชทาน ในพื้นที่ตำบลกลางเวียงอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน