ค้นหาข้อมูล

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดน่าน

 

 

วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมาย ให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดน่าน ณ โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน