ค้นหาข้อมูล

การรับบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

 

 

วันนี้ 26 ก.ค. 2560 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน (นางโสภาพรรณ วิมลรัตน์) ร่วมกับนายอำเภอเชียงกลาง/นายกกิ่งกาชาดอำเภอเชียงกลาง (นางสุรีย์ มาปลูก) ออกรับบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงกลาง ประชาพัฒนา  โดยมีผู้เข้าร่วมบริจาค  ได้แก่ ข้าราชการ  ผู้นำท้องที่ ผู้บริหารท้องถิ่น/ตำรวจภูธร อ. เชียงกลาง/ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 325 อ. เชียงกลาง/พระภิกษุสามเณร/ประชาชน และนักเรียนมัธยมโรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา" มีผู้บริจาคโลหิตได้  จำนวน 146 ราย ณ หอประชุมโรงเรียน "เชียงกลาง"ประชาพัฒนา"อ.เชียงกลาง จ.น่าน