ค้นหาข้อมูล

นายวรกิตติ ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัค

วันอังคารที่ ๒๕ เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวรกิตติ   ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยอาคารศาลากลางจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมเจ้ามงคลวรยศ ชั้น ๖ ศาลากลางจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน