ค้นหาข้อมูล

จังหวัดน่าน ได้จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

ันนี้ (27 ก.ค. 60) เวลา 14.00 น. จังหวัดน่าน ได้จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ   Kick off โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านพญาแก้ว ตำบลพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน