ค้นหาข้อมูล

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยกำหนดรับสมัคร ณ กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 3 ตั้งแต่วันที่ ๑๕ - ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐(ในเวลาราชการเท่านั้น)โดยรายละเอียดไฟล์ประกาศแนบ