ค้นหาข้อมูล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะฯ

 

จังหวัดน่าน ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถฯ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถฯ การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการสังกัดกรมการปกครอง จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (การประเมินครั้งที่ ๑) (รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้)