ค้นหาข้อมูล

พิธีเปิดโครงการการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

 

วันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการจังหวัดน่าน โดย สำนักงานจังหวัดน่าน ณ โรงแรมน่านฟ้าใสรีสอร์ท ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน