ค้นหาข้อมูล

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการซื้อขายผลผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ จังหวัดน่าน

 

 

วันนี้ (16 ส.ค. 60) เวลา 11.00 น. นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ , รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และหัวหน้าส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการซื้อขายผลผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ จังหวัดน่าน ปีการผลิต 2560/61  ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เพื่อเป็นการส่งเสริมเกษตรกรที่เข้าร่วมระบบการรวมกลุ่มแบบนาแปลงใหญ่ และให้เกษตรกรเกิดความเชื่อมั่นในการเพาะปลูกข้าวที่มีคุณภาพดี