ค้นหาข้อมูล

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการพื้นที่การค้าชายแดนด่านถาวรห้วยโก๋น

 

 

วันนี้ (19 ส.ค. 60) เวลา 08.00 น. จังหวัดน่าน ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการพื้นที่การค้าชายแดนด่านถาวรห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ครั้งที่ 2/2560 โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนางโศภาพรรณ วิมลรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน , รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน , ทหาร , ตำรวจ , หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อบต.ห้วยโก๋น และได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาดการค้า ชายแดนห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน