ค้นหาข้อมูล

พิธีปิดโครงการเทสโก้ โลตัส ประชารัฐร่วมใจ ฝึกอาชีพให้คนพิการ หลักสูตรช่างตัดเย็บเสื้อผ้า

 

 

วันนี้ (21 ส.ค. 60) เวลา 10.30 น. นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีปิดโครงการเทสโก้ โลตัส ประชารัฐร่วมใจ ฝึกอาชีพให้คนพิการ หลักสูตรช่างตัดเย็บเสื้อผ้า ระยะเวลา 609 ชั่วโมง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วมในงาน โดยในงานมีการมอบเกียรติบัตร และจักรเย็บผ้าแก่ผู้เข้ารับการอบรมฯ ณ ศูนย์ฝึกอาชีพสมาคมคนพิการจังหวัดน่าน บ้านทุ่งเศรษฐี ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน