ค้นหาข้อมูล

งานแถลงข่าวผ้าน่าน และการเสวนาในหัวข้อ ทิศทางการผลักดันผ้าทอน่าน

 

 

วันนี้ (25 ส.ค. 60) เวลา 18.00 น. หอการค้าจังหวัดน่าน ร่วมกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ได้จัดงานแถลงข่าวผ้าน่าน และการเสวนาในหัวข้อ ทิศทางการผลักดันผ้าทอน่าน โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมเสวนาฯ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน , ประธานหอการค้าจังหวัดน่าน , ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาขีดความสามารถการท่องเที่ยว (สพข.) , หน่วยงานต่างๆ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงาน ณ อาคารเรือนไม้ ศูนย์ทอผ้าบ้านนาปงพัฒนา ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน