ค้นหาข้อมูล

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 

วันนี้ (30 ส.ค. 60) เวลา 09.00 น. จังหวัดน่าน ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 11/2560 โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน , ทหาร , อัยการ , ตำรวจ , หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน