ค้นหาข้อมูล

สัมมนาถอดบทเรียนการส่งเสริมหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตรจังหวัดน่าน

 

 

วันนี้ (5 ก.ย. 60) เวลา 09.30 น. จังหวัดน่าน ได้จัดสัมมนาถอดบทเรียนการส่งเสริมหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตรจังหวัดน่าน โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนภาคเอกชน และตัวแทนเกษตรกรชุมชนเกษตรปลอดการเผา เข้าร่วมงานฯ ณ คอนเวนชั่นฮอล์ โรงแรมดิอิมเพรส ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน