ค้นหาข้อมูล

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายบูรพาจารย์

 

 

วันพุธที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายบูรพาจารย์ มอบทุนการศึกษาแสดงมุทิตาจิตพระภิกษุสามเณรที่สอบเปรียญธรรมได้ ณ วัดพญาภู อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน