ค้นหาข้อมูล

การประชุมการจัดทำแผนพัฒนาภาค

 

 

วันนี้ (7 ก.ย. 60) เวลา 09.00 น. จังหวัดน่าน ได้จัดประชุมการจัดทำแผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน