ค้นหาข้อมูล

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาตะวันออก เส้นทางรอยไหมใยฝ้าย (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน)

 

 

วันนี้ (8 ก.ย. 60) เวลา 18.00 น. จังหวัดน่าน ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาตะวันออก เส้นทางรอยไหมใยฝ้าย (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ภายใต้โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์และการตลาดท่องเที่ยว โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน , หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก โดยงานมีระหว่างวันที่ 8-10 ก.ย. 60 ณ โครงการจัดรูปที่ดิน (เมืองใหม่) อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน