ค้นหาข้อมูล

การประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจำจังหวัดน่าน

 

 

วันจันทร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจำจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดน่าน