ค้นหาข้อมูล

กิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย

 

 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน,ข้าราชการ,ทหาร,ตำรวจ,ลูกจ้างประจำ,พนักงานราชการ ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าเสาธงชาติ ศาลากลางจังหวัดน่าน