ค้นหาข้อมูล

พิธีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
เขียนโดย Administrator   

วันศุกร์ที่ ๖ เดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๐  เวลา ๐๗.๐๐ น. นายวรกิตติ   ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน