ค้นหาข้อมูล

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งเป็นสมาชิกของอาสารักษาดินแดน
เขียนโดย Administrator   

 

จังหวัดน่านมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้าเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนให้เต็มตามยอดกำลังพลที่ได้รับอนุมัติฯ เพื่อสั่งใช้ปฏิบัติภารกิจในกองร้อยอาสารักษาดินแดน สังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแอนจังหวัดน่าน จำนวน ๘ อัตรา รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้