ค้นหาข้อมูล

กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ได้เข้าเยี่ยมคารวะและพบปะปรึกษาข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
เขียนโดย ศุภชัย อินปัน   

 

วันนี้ (10 ต.ค. 60) เวลา 09.15 น. นายคะซึโนริ คาวาดะ (Mr.Kazunori Kawada) กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ได้เข้าเยี่ยมคารวะและพบปะปรึกษาข้อราชการกับนายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน