ค้นหาข้อมูล

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน ครั้งที่ 10/2560
เขียนโดย ศุภชัย อินปัน   

 

วันนี้ (10 ต.ค. 60) เวลา 13.30 น. จังหวัดน่าน ได้จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน ครั้งที่ 10/2560 โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในที่ประชุมฯ ณ ห้องประชุมเจ้ามงคลวรยศชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน