ค้นหาข้อมูล

รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านออกพื้นที่เพื่อตรวจรับการจ้างเหมา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
เขียนโดย ศุภชัย อินปัน   

 

วันอังคารที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้ออกพื้นที่เพื่อตรวจรับการจ้างเหมา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายแยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ - บ้านหนองห้า อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ระยะทาง ๘.๑๓๕ กิโลเมตร