ค้นหาข้อมูล

โครงการสร้างแรงบันดาลใจและแนะแนวอาชีพสำหรับคนพิการจังหวัดน่าน
เขียนโดย ศุภชัย อินปัน   

 

วันพุธที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างแรงบันดาลใจและแนะแนวอาชีพสำหรับคนพิการจังหวัดน่าน จัดโดย มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ณ โรงแรมดิอิมเพลส อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน